Problem i lägeranmälan åtgärdade

Det har varit problem att anmäla sig till lägret. Nu är dessa problem åtgärdade, har du försökt och fått upp felmeddelande kan du nu anmäla dig på nytt. De som inte fått felmeddelande behöver inte göra någonting