Jamboree17 – Ledare

Jamboree17 ledare/funktionär/förälder

  • Skriv dina allergier följt av hur den ger sig tillkänna, även om medicinering finns. En allergi per rad.
  • Är du anhörig till någon (barn eller annan vuxen) på lägret? Ange namn och avdelning ovan.
  • Är du ledare på avdelning välj den här, annars välj Förälder/Övrig
    Resan planeras göras med minibuss och bilar,