Inställd Kårfest

Tyvärr måste vi ställa in Kårfesten på kvällen den 23 september eftersom det är för få anmälningar. Nu vet vi hur vi inte ska göra, gör om, gör rätt.
 
Kårstämman (Årsmötet) kommer hållas kl 17:00 ändå
 
//Richard, Ordf.