Söndrums Scoutkår utvecklas

Söndrums Scoutkår vill finnas för alla. Det har funnits önskemål från flera äldre verksamma att det ska finnas någon form av verksamhet även för de som fyllt 18, förutom att vara ledare. Därför kommer Söndrums Scoutkår till hösten starta Roverscouter. Verksamheten kommer inrikta sig till de som fyllt 18 och är medlemmar i kåren, även föräldrar, styrelse och fd ledare. Aktiviteterna kommer vara blandade och kan vara allt från intressanta föreläsare till biljardkväll, eller varför inte en hajk…
Roverscouterna kommer igång hösten 2016 och ledare för dessa blir Richard Tholin och Johanna Nygren

Söndrums Scoutkår har även fått förfrågningar om verksamhet för barn mellan 5-7 år. Vår ambition är att under hösten även kunna starta upp Bäverscouter för dessa åldrar, men detta ligger mer på planeringsstadiet, och vi behöver hitta ledare till dessa unga scouter. Känner ni att ni vill vara med och leda dessa barn är ni välkomna att höra av er.